De Lage Drempel

De Lage Drempel is een vereniging uit het Mechelse, waar mensen met een zeer uiteenlopende achtergrond elkaar kunnen ontmoeten en helpen.

Men beschikt er over een open ontmoetingsruimte, waar je altijd welkom bent voor een kop koffie, een koekje, een leuke babbel… en dit kan ook nog eens in een privé-stadstuin. In het ontmoetingscentrum worden bovendien computers en internet ter beschikking gesteld, waar iedereen vrij gebruik kan van maken.

Er worden ook tal van boeiende activiteiten op poten gezet, zoals uitstappen, toneelbezoek, kooklessen, computerlessen, infonamiddagen,…

Brummo steunt ‘De Lage Drempel’ door te helpen bij de realisatie van een syllabus voor het project ‘De digitale drempel voorbij’, waarin het gebruik van tablets en smartphones voor praktische zaken uitgelegd en geïllustreerd wordt.

Meer info over deze organisatie kan je terugvinden via De Lage Drempel.