To Walk Again

To Walk Again vzw werd in 2003 opgericht door Marc Herremans, triathleet en winnaar Iron Man in 2006.

Na zijn ernstig ongeval in 2002 kwam Marc in een rolstoel terecht. Hij wist echter vrij snel dat hij niet bij de pakken zou blijven zitten. Hij zou elke spiervezel in zijn lichaam aanspreken en zo actief mogelijk blijven, in de hoop terug uit zijn rolstoel te geraken.

Dat werd tegelijk het motto van To Walk Again: er maximaal voor zorgen dat mensen met een fysieke beperking actief blijven sporten en bewegen, met het oog op een minimaal gebruik of het vermijden van die rolstoel.

Aanvankelijk vertaalde zich dit in een aanbod van sportactiviteiten voor kinderen en jongeren: sportdagen, initiatiedagen, weekends, kampen en vakanties. Het is immers van cruciaal belang dat kinderen van jongs af aan leren dat ze even actief kunnen zijn als valide kinderen. Deze aanpak bepaalt hun visie op de maatschappij, en de manier waarop ze zelf in het leven zullen staan. Dit kan ertoe bijdragen dat ze een gelukkiger, zelfstandiger en meer inclusief leven tegemoet gaan.

In 2008 komt Marc Herremans in contact met de Amerikaanse staprobot en ijvert hij ervoor om ook daar mee aan de slag te gaan bij To Walk Again. Dankzij financiële ondersteuning van een stichtende partner, kan To Walk Again in 2014 de eerste twee Ekso-skeletten aankopen. Dat vormde meteen de basis voor de ontwikkeling van een voortgezet revalidatie-aanbod op basis van hoogtechnologische apparatuur. To Walk Again blijft geloven dat er - dankzij de medische ontwikkelingen - naast verbetering ook herstel van de stapfunctie mogelijk wordt. Daarom gaat men er voortdurend op zoek naar nieuwe technologische ontwikkelingen die hersenen, zenuwbanen en spieren kunnen stimuleren om ze te versterken en om bepaalde functies terug te activeren.

 

Missie

To Walk Again is dé referentie waar mensen met een fysieke beperking in een drempelarme, ontspannen en positieve omgeving worden uitgedaagd om via sport en beweging hun levenskwaliteit te maximaliseren. Het To Walk Again REVAlution Center biedt een stimulerende en progressieve postrevalidatie op maat, gebruik makend van de nieuwste technologieën, onder deskundige begeleiding. Het sportaanbod laat kinderen en jongeren op een actieve manier, en in een sociale context, proeven van sport met het oog op een actieve integratie in de maatschappij.

 

Visie

To Walk Again biedt, laagdrempelig, (G-)sport- en bewegingsactiviteiten aan in een trendsettende, uitdagende, multidisciplinaire omgeving. Het To Walk Again REVAlution Center hanteert een preventieve aanpak ten aanzien van secundaire locomotorische beperkingen, om beweging te onderhouden en te optimaliseren.

Het centrum gebruikt de nieuwste technologieën voor grensverleggende (gang)revalidatie bij mensen met specifieke beperkingen onder deskundige begeleiding. Het biedt tevens specifieke, intensieve, fulltime postrevalidatie-programma’s op maat aan, zolang progressie voelbaar en zichtbaar is.

Het centrum gebruikt zijn specifieke expertise om mensen met een fysieke beperking en hun omgeving grondige en gefundeerde adviezen te verschaffen. To Walk Again biedt kinderen en jongeren de kans om op een inclusieve manier te bewegen, en de stap te zetten naar duurzame sportactiviteiten. De vzw fungeert als inclusieve ontmoetingsplaats, waar participatie fun is.

Brummo steunt To Walk Again bij de opstart van een centrum in Merelbeke. Meer informatie is terug te vinden op de website van To Walk Again.