De zware aardbevingen die Nepal in 2015 troffen, hebben zeer diepe wonden geslagen bij de Nepalese bevolking. En dit niet alleen in de Kathmandu vallei, maar ook in de vele, moeilijk bereikbare bergdorpen. De menselijke tol bleek enorm: 10.000 doden en 22.000 gewonden. De materiële schade was niet te overzien.

Onderwijs is voor een land als Nepal van kapitaal belang. Daarom heeft de ontwikkelingsorganisatie Bikas geopteerd om sterk in te zetten op de heropening van scholen. Na de aardbeving van 2015 bleek er immers een groot tekort aan klaslokalen. Er werd beslist om een school in Khandari af te breken - gezien het gebouw aanzienlijke schade had opgelopen - en herop te bouwen.

 

 

Een nieuwe school voor Khandbari in Nepal!

Niet zonder trots delen we mee dat de afbraak van de school ondertussen achter de rug is en dat de heropbouw van de nieuwe school volop aan de gang is.

Dankzij vele giften, waaronder ook de steun van Brummo, kan het project in één fase afgewerkt worden. Volgend jaar op 18 april 2019 voorzien Guy Der Kinderen en José Smuldersen, de coördinatoren van dit project, dan ook de nieuwe school officieel te mogen openen. Theo van Canneyt en Mieke Claerhout zullen hierbij aanwezig zijn.

Ondertussen laten we de foto’s voor zichzelf spreken:

De Khandbari school werd tijdens de aardbeving van 2015 bijna volledig vernield. Ons doel is om een nieuwe school op te bouwen met 8 nieuwe klassen, waar we voor meer dan 200 leerlingen via onderwijs een betere toekomst kunnen geven.

De investering bedraagt € 150.000. Tot op heden ontbreekt nog ca. € 20.000 om de school volledig opnieuw op te bouwen.

De huidige toestand waarin de leerlingen les volgen: beelden zeggen meer dan woorden...

Inhuldiging in 2016, het eerste deel van dit project. Maar het werk is nog niet af, in 2019 start de realisatie van fase 2.

Dit is een project dat wij ondersteunen en ter plaatse opvolgen. Brummo wil jonge Nepalezen de kans bieden om behoorlijk onderwijs te volgen, met het oog op betere toekomstperspectieven…

 

 

Blijf op de hoogte van onze nieuwe studentenkoten of ons bedrijfsvastgoed