Woonerven uit de volle middeleeuwen in Hombeek - Zemstseweg

 

De middeleeuwen komen boven in Hombeek

Op onze verkaveling tussen de Zemstseweg en de Eglegemvijver komen een 100-tal woningen. Omdat er vorig jaar in de buurt al sporen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd gevonden zijn, is ook op dit terrein archeologisch onderzoek gedaan de voorbije weken. En dat heeft dus één en ander opgeleverd. Er zijn minstens 2 erven gevonden, waar grote gebouwen op stonden uit hout en leem. Kuilen, waarin grote palen stonden, om het dak te dragen, zijn nog zichtbaar. Voorlopig onderzoek van de scherven die gevonden zijn, wijst erop dat alles uit de middeleeuwen dateert, meer bepaald de periode van de 10e tot de 13e eeuw. Het materiaal zal nog verder bestudeerd worden door het Vlaams Erfgoed Centrum.

 

Voorgeschiedenis

In het midden van de 1ste eeuw voor Christus wist Julius Caesar met zijn  leger grote delen van Gallië te veroveren. Zijn opvolger, keizer Augustus, zette de kolonisatie van Noord-Gallië verder. Onder zijn bewind begon de zogenaamde Pax Romana, letterlijk de “Romeinse Vrede”, een periode van twee eeuwen van interne stabiliteit en bloei. Tijdens deze periode werd een uitgebreid netwerk aangelegd van goed onderhouden verharde wegen, later heirbanen genoemd. Op het kruispunt van twee of meer van deze wegen ontstonden vaak gehuchten of dorpen, zogenaamde vici, met soms een belangrijke regionale functie. Er werd bijvoorbeeld markt gehouden en je kon er terecht bij gespecialiseerde handelaars en handwerkers zoals pottenbakkers en smeden.

De Romeinse site Hombeek-Zemstseweg, die in 2016-2017 werd opgegraven, ligt langs de Romeinse weg tussen de vicus Elewijt en de vicus Rumst. Ten noorden van Elewijt stak de weg de vallei van de Barebeek en de Zenne over en liep vervolgens langs de rand van het Hombeeks plateau naar Rumst. Van daaruit kon je dan verder naar het noorden richting rijksgrens.

Bekijk hier een sfeervideo van de Romeinse vondsten langs de Zemstseweg.

 

Het zijn dus niet de eerste bewoners 

"Het is een belangrijke vondst voor Hombeek, want er was nog maar weinig bekend uit die periode," zegt Björn Siffer, schepen van cultuur. "We wisten wel dat de Sint-Martinuskerk er stond en enkele herenhoven, maar nu wordt ook duidelijk, waar de gewone Hombekenaar woonde. Het is symbolisch dat op diezelfde plek nu een nieuwe generatie Mechelaars zal komen wonen."

Brummo liet de opgravingen uitvoeren door het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC),omdat vooronderzoek ook daar de aanwezigheid van archeologische resten heeft aangetoond. Het veldwerk is achter de rug en de eerste resultaten zijn bekend.

 

De belangrijkste ontdekkingen zullen een plek krijgen in het nieuwe erfgoeddepot van Mechelen dat momenteel wordt gebouwd in Muizen. Brummo is trots hieraan te kunnen meewerken.

Er gaat reeds een tentoonstelling van start in Hombeek/ Mechelen.

 

Meer info hierover kan u terugvinden in ons blog Uitnodiging tentoonstelling 'Romeinse vondsten in Hombeek'.

Blijf op de hoogte van onze nieuwe studentenkoten of ons bedrijfsvastgoed