Dakisolatienorm

De dakisolatienorm werd reeds ingevoerd op 1 januari 2015, maar kan vanaf 1 januari 2020 aangewend worden om uw woning ongeschikt te laten verklaren! Een vrij drastische maatregel, maar de regelgever argumenteert hier dat eigenaars reeds vijf jaar de tijd hadden om eventuele aanpassingen door te voeren, en dat deze boodschap via de media ruim onder de aandacht werd gebracht.

Geen nood evenwel, mocht uw dakisolatie nog niet in orde zijn: de woning kan pas ongeschikt verklaard worden na een plaatsbezoek van de wooninspectie. Die zal normaal gesproken slechts  optreden na klachten. Indien een huurwoning dient in orde gesteld, kunnen huurder en verhuurder in overleg een timing afspreken om de werken zo snel als mogelijk uit te voeren.

 

Waar moet uw (huur)woning minstens aan voldoen?

Als minimumnorm voor dakisolatie geldt een R-waarde van 0,75 m²K/W. Dit komt nagenoeg overeen met een dikte van 2,6 cm glaswolisolatie. Positieve noot is bijgevolg, dat de meeste woningen die gebouwd werden na 1980, reeds aan deze norm voldoen. Tevens kan het voorleggen van een EPC (energieprestatiecertificaat) met een globale energiescore die lager ligt dan een vastgestelde grens per type bebouwing, het bewijs van dakisolatie vervangen.

 

Dubbel glas

Verder zal u bij een woningonderzoek “strafpunten” krijgen voor ramen die nog voorzien zijn van enkel glas. Hierdoor zal de woning (nog) niet ongeschikt kunnen verklaard worden, maar deze vaststelling kan toch leiden tot 9 strafpunten. In de wetenschap dat bij een woningonderzoek vanaf 15 strafpunten een ongeschiktheid kan worden uitgesproken, zit u hiermee toch al ruim over de helft…

Ook hier geldt - weliswaar vanaf 2021 - dat een woning met een voldoende lage globale energiescore op een geldig EPC niet aan de glasnorm dient te voldoen. Er worden nog steeds premies toegekend om enkel glas te vervangen door hoogrendementsglas. U hebt er voorlopig dus nog dubbel voordeel bij om uw beglazing zo snel mogelijk te vervangen.

 

Rookmelders

Na de jaarwissel is het wettelijk verplicht om per verdieping in uw woning minstens één rookmelder te voorzien. Veel te weinig mensen weten dat het reukorgaan wordt uitgeschakeld tijdens de slaap. Het gevolg hiervan is dat u ingeval van brand veel kans loopt om niet tijdig wakker te worden... Investeren in rookmelders kan dan ook levens redden!

Als u er nog een moet aanschaffen, zorg er dan misschien voor dat de rookmelder van een “EN 14604-keurmerk” voorzien is. Zo weet u ten minste dat deze aan de Europese normen voldoet, wat toch garant staat voor een zekere kwaliteit. Als u al rookmelders hebt opgehangen, mag u bovendien niet vergeten om deze regelmatig te onderhouden.

Op een rookmelder staat een testknop, die u een keer per maand kan indrukken om te controleren of het toestel nog werkt (op de meeste is echter ook een kort lichtsignaal waar te nemen om de zoveel minuten). Geregeld afstoffen kan de levensduur van het toestel bevorderen. Gezien de meest verkochte toestellen van het optische type zijn, kunnen kleine stofdeeltjes soms aanleiding geven tot vals alarm en bijgevolg tot een kortere levensduur van de rookmelder.  Als de rookmelder reeds 10 jaar in gebruik is, kijkt u sowieso beter uit naar een nieuw toestel, want de kans dat het oude nog correct functioneert, is eerder klein.

 

Bouw/verbouwplannen

Als u van plan bent om in 2020 te bouwen, dan moet u (of uw ontwerper) weten dat voor vergunningen vanaf 1 januari 2020 het maximale E-peil van woningen opnieuw zakt: van 40 naar 35. Voor ingrijpende energetische renovaties wordt dat 70, waar het voorheen 90 bedroeg.

Op nieuwbouwgebied valt een en ander dus nog best mee. Ondertussen zijn we natuurlijk ook wel wat gewoon. Maar bij renovaties is deze wijziging  toch een niet mis te verstane boodschap. U renoveert dus misschien beter direct grondiger, waarbij u eventueel verschillende zaken combineert (bijvoorbeeld dakisolatie, nieuwe ramen met hoogrendementsglas en gevelisolatie).

Bekijk volgende websites voor meer info : Vlaanderen.be en Leefbrandveilig.be.

 

Blijf op de hoogte van onze nieuwe studentenkoten of ons bedrijfsvastgoed