Al in 2010 was er voor het eerst sprake van een verkaveling Valkenberg, en opnieuw in  2013. De buurtbewoners uitten echter telkenmale hun ongerustheid over mogelijke wateroverlast en bijkomende verkeersdrukte aan de Groenstraat of de Valkenberg.

 

Vandaag ligt een nieuw plan klaar

Hierbij werd rekening gehouden met de opmerkingen van de omwonenden. Het plan voorziet nu enkel in een toegang tot de nieuwe woonwijk via de Leuvensesteenweg , en dus niet via de Groenstraat of de Valkenberg. Dit wordt mogelijk gemaakt door het aangrenzend domein van de lokale vishandel mee in het project op te nemen. De verbinding tussen de nieuwe woonwijk en de omliggende Groenstraat en Valkenberg zal uitsluitend toegankelijk gemaakt worden voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten. De bestaande paden en voetwegen worden daarbij zoveel mogelijk behouden. Op die manier kunnen de inwoners van Roosbeek zich op een veilige manier verplaatsen.

 

Watergevoeligheid

De plannen werden eind december uit de doeken gedaan tijdens een druk bijgewoonde infovergadering. Opnieuw kwam de huidige watergevoeligheid langs de Groenstraat ter sprake. Met de aanleg van buffervijvers of "wadi's", die een aanzienlijke hoeveelheid regenwater kunnen opvangen, wordt hier een antwoord op geboden. Het water bezinkt vervolgens in de bodem en wordt geleidelijk afgevoerd, zodat er nooit wateroverlast ontstaat. De capaciteit van die wadi's bedraagt ongeveer 6.000 liter. Alle nieuwbouw woningen zullen bovendien van een regenwaterput worden voorzien.

 

Schepen Günther Janssens reageert

Dit project werd vele jaren geleden opgestart, maar gelet op de reacties van de omwonenden, hebben we Brummo gevraagd om maximaal rekening te houden met de bekommernissen. Op ons verzoek heeft men een infovergadering georganiseerd alvorens het plan formeel in te dienen. Hierdoor krijgen de inwoners een bijkomende gelegenheid om hun opmerkingen over te maken. Indien mensen vragen hebben, nodigen we hen uit om onze diensten of Brummo te contacteren. Naast de realisatie van bijkomende serviceflats, vinden we het alvast positief dat er een lokale supermarkt bijkomt voor Roosbeek. Dit zal een stimulans zijn voor de werkgelegenheid en geeft mensen de kans om lokaal hun boodschappen te doen. De parking van de supermarkt zal ook dienst doen als parking voor de voetbalclub.

 

Blijf op de hoogte van onze nieuwe studentenkoten of ons bedrijfsvastgoed