Even alles op een rijtje:

Bij nieuwbouw heeft u de volledige vrijheid over hoe u uw woning wilt bouwen.

De voordelen van nieuwbouw zijn talrijk. Het belangrijkste motief is de vrijheid, want u kunt zelf beslissen hoe uw woning er vanbuiten en vanbinnen zal uitzien, hoe u de kamers indeelt, en of u al dan niet voor een kelder kiest.

Een tweede belangrijk voordeel is dat alle materialen aangepast zijn aan de nieuwste technieken en vereisten, wat de kwaliteit van de woning ten goede komt. Ook moet een nieuwbouw voldoen aan de strengste eisen op het vlak van isolatie, energiezuinigheid en ventilatie. Die normen, EPB-eisen (Energie Prestatie en Binnenklimaat) genoemd, verschillen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, maar worden overal steeds strenger. Tegen 2021 is het de bedoeling dat alle nieuwe woningen ‘bijna-energieneutraal’ gebouwd worden.

Ook een bestaande woning kunt (en moet) u uiteraard energiezuiniger maken. Maar de kans dat u die even energiezuinig krijgt als een nieuwbouw, is erg klein. Het is bijvoorbeeld al geen evidentie om het verbouwde gedeelte van de woning af te stemmen op het niet-verbouwde gedeelte, waardoor een koudebrug kan ontstaan met schimmelvorming of vochtproblemen tot gevolg.

 

Nadelen versus voordelen

Tegenover de voordelen van een nieuwbouw staan ook nadelen. Het eerste is het budget, alhoewel een nieuwbouw niet per definitie altijd duurder uitvalt dan de verbouwing van een bestaande woning. Het is evenwel moeilijk dit in concrete prijsverschillen uit te drukken, omdat die afhangen van meerdere factoren, zoals de staat van de te renoveren woning, de afwerkingsgraad en de materialen waarvoor u kiest. En het budget wordt uiteraard ook in grote mate bepaald door hoeveel werk u zelf kan, en wil uitvoeren.

Renovaties van bestaande woningen die minstens tien jaar in gebruik zijn, mogen tegen een verlaagd btw-tarief van 6 procent worden uitgevoerd. Dat tarief geldt zowel voor de gefactureerde werkuren als voor de materialen, op voorwaarde dat een vakman de werken uitvoert. Een andere vereiste is dat het gebouw na de werken hoofdzakelijk blijft steunen op de oude, dragende muren.

Bij een renovatie kunnen de werken gefaseerd uitvoeren, terwijl u al in de woning kan wonen. U kunt bijvoorbeeld eerst het dak aanpakken, een jaar later de keuken en nog een jaar later de badkamer. Daar tegenover staat dan weer dat u in die tussentijd in een veredelde ‘bouwwerf’ woont, en de woning dus moeilijk stofvrij kunt houden.

Verder zal een renovatie de voorkeur dragen van wie zweert bij een karaktervolle art-decostijl, een statig herenhuis of de charme van een oude boerderij. Wie dergelijke woonstijlen verkiest, zal op zoek moeten naar een bestaande woning om te renoveren.

 

Het voorgaande vraagt wel enige voorzichtigheid.

Wie voor een renovatie gaat, moet bij de aankoop van een woning goed uitkijken voor eventuele verborgen gebreken. Daarnaast zal de basisstructuur van de woning bepalen of een renovatie zinvol is, dan wel of het beter is de woning te slopen en herop te bouwen. Als er stabiliteits- of vochtproblemen zijn, zal het laatste vaak goedkoper zijn. Hou er ook rekening mee, dat bij een renovatie vaak onverwachte problemen opduiken, waardoor het renovatiebudget minder voorspelbaar is.

Het is duidelijk dat wie een stuk bouwgrond koopt en daar zijn droomwoning op bouwt, meer de touwtjes in handen heeft. Alleen gebonden aan de algemene bouwregels en het budget, kunnen verder alle wensen worden ingewilligd.

Een ander voordeel van nieuwbouw is dat de onderhouds- en herstellingskosten tijdens de eerste jaren tot een minimum beperkt blijven. Geen lekkende goten of haperende rolluiken. Kortom, u kan er gerust over zijn dat u niet gauw met onvoorziene kosten geconfronteerd zal worden.

Die lage onderhoudskosten bij een nieuwbouwwoning leveren nog een groot voordeel op: de verkoopwaarde zal hoger liggen dan voor een gelijkaardige woning van pakweg 15 jaar oud. De ouderdom en de energieprestatie bepalen immers mee de waarde van een woning.

© Naar een artikel uit De Tijd.be

Lees ook ons blog over Tips om de aanleg en het onderhoud van je tuin te vergemakkelijken.

 

Blijf op de hoogte van onze nieuwe studentenkoten of ons bedrijfsvastgoed